Vera

Bu yolda herşey bir damla gözyaşı ile başlar...

H. KEMAL ARSLANKAYA HZ.NIN HAYATI

Kayseri ilinin Sarız ilçesinde Yedioluk köyünde 28.4.946 yılında dünyaya gelmişim. Ailem ziraat ve hayvancılıkla uğraşırdı. İlk tahsilimi köyde bitirdim. Ben ilkokul çağlarında iken H. Bedir efendinin köyümüzde bir grup müridleri vardı. Onlar, Cuma ve pazartesi aksamları zikir halkası kurar sohbet ederlerdi. Bende bunların zikirlerine katılırdım. Çocuk olduğum için beni severlerdi. Gördüğüm bu ilgi ve şevkatten dolayı onların arasından ayrılmazdım. Ortaokul pınarbaşı kazasında bitirdim. Lise tahsilimi de Kayseri Erkek Sanat Enstitüsünde tornacı ve tesviyeci olarak bitirdim. Sanat Enstitüsünde iken babam bizi evlendirdi. Daha sonra askere gittim. Vatani görevimi bitirdikten sonra Almanya'ya yazıldım. Bu arada Kayseri'mizin meşhur evliyalarından Cemil babamı görüp elini öptüm, dua diledim. Ben kendisine hiçbirşey anlatmadan " inşallah yakında Almanya'ya gideceksin. Hemde çok iyi arkadaşların olacak. İslam dini için çalışacaksın" dedi. Ben ise hayret ettim. Bu adam benim Almanya,ya gideceğimi nerden bildi, diye düşüncelere daldım. Tabiki bu evliyanın bir kerameti imiş. Sonradan bunları Elhamdülillah anladık. Nihayet 1 ay gibi kısa bir zamanda Almanya'nın Berlin şehrine gittim. Zimens fabrikalarının lojmanlarına bizi yerleştirdiler. Birde ne göreyim Allah'ın lütfü ile H. Mehmet Zait kotku efendinin halifesi H. Hayrettin Hoca ile aynı odayı paylaşıyoruz. 1971 yılında Cemil babamın söylediği sözleri kendisine anlattım. Pek memnun oldu. Bir yıl sonra izne geldim H. Mehmet Zait Kotku Hz.'lerinden ders aldim. 1972 yılında dergahına intisap ettim. Almanya'ya Hacı Hayrettin Hoca efendi ile çok samimi olduk. Zikir cemaatlerimiz kuruldu. Sohbetlerimiz ve zikirlerimiz gün be gün arttı. 1974 senesinde eşlerimizle beraber 35 kişi Hacca gittik. O sene H. Mehmet Zait Kotku Hoca efendi de hacca gelmişti. Orada, elini öpmek, arkasında tavaf etmek, sohbetlerinde bullunmak Arafat'ta vakveye durmak nasip oldu. Hacdan dönüşümde köyüme geldim. H. Bedir Karahan'ı ziyaret ettim. Bana "Gel yavrum benim sana ihtiyacım var. Benim dergahımda çalış dersini ben vereyim. Benim Almanya'da çok müritlerim olacak. Onlar gelip bizi bulamıyorlar. Bu aracılığı sen yap. Sana halifelik görevi de vereyim. " dedi. Ben ise " canım efendim ben şeyhimden feyiz alıyorum, şeyhimi çok seviyorum, sizi de çok seviyorum" diyerek kabul etmedim. Tekrar Almanya'ya döndüm. 1976 yılında bir rüya gördüm. Kıyamet kopmuş, insanlar mahşer yerine toplanmışlardı. Mizan terazisi kurulmuştu. Orada İmam-ı Azam Hz.'nin, İbrahim Ethem Hz.'nin ve Abdülkadir Geylanî Hz.'nin elini öptüm. Mizanda sevabım günahım tartıldı. O mahşer yerinin dehşetinden Bir hafta kendime gelemedim. Çok etkilendim o sırada arkadaşlar hac için hazırlık yapıyorlardı. Cenâb-ı Hak nasip etti 1976 yılında 2.defa hacca gittim. Orada hiç tanımadığım bir zat ön safta otururken "tabir ettirilecek bir rüyam var mıdır" diye geriye dönerek bana sordu. Bende gördüğüm rüyayı ona anlattım. Bana "sen yeni bir şeyhe geçeceksin, o zatın sana ihtiyacı var, sen o zatı biliyorsun" diyerek ikinci şeyhe geçmen için işaret buyurdular. Nihayet hacdan dönüşümde H. Bedir efendiye intisap ettim. 1976 yılında, bu intisaptan 20 gün sonra H. Yahya Efendi ile buluştum. "Gel yavrum Bedir efendinin verdiği görevi ben sana vereyim, benim dergahımda çalış" diyerek beni kendi dergahına almak istedi. Ben ise bu teklifini kabul etmedim. H. Yahya efendiden ayrılıp eve gittim ve o gece bir rüya gördüm. Rüyamda, iki kolum dirsekten aşağı yeşil boyaya dalmış, sağ elimin üstünde nohut tanesi kadar bir sıyrık olmuş. Bana söyle diyorlar; Yahya efendi seni almak istedi, kalbine bu kadar tesir etti". Nihayet Almanya'da ders tarif etmeye başladık. Çok şükür iyi bir gelişme oldu. 500 kişi ile ziker yaptığımız günler oldu. 1982 yılında temelli yurda döndüm. Yine irşatla uğraşmaya başladım. H. Bedir efendi şu vasiyette bulundu; 'yavrum, bir emri hak vaki olursa müritlerime sahip ol, ben sana herşeyi teslim ettim" ve Hakk'a yürüdü. Hacı Bedir efendinin hanımı Hacı Selver anne de şahitler huzurunda " yavrum H. kemal şeyhin herşeyi sana teslim etti" diyerek ilan etti. Buda bir gerçek. 1991 yılında meclisi divanda bu manevi irşat gorevimiz H. Yahya efendinin biz aciz H. Kemal ve Kars vilayetinden bir zatın irşat görevlerimiz orada bizlere tebliğ edildi. Çok etkilendim. Bu rüyayı Hacı Yahya efendiye anlattım. O da çok memnun oldu; "yavrum çok şükür irşat görevlerimiz tebliğ edilmiş" dedi. Bana da şu vasiyeti oldu; Yavrum H. Kemal, benim müritlerimede dua et, onlarla da sohbet et. Benim üzerimde 5 tarikat kolu vardır. Beşinden de sana müsade ediyorum". 1991 yılında Allah-u Zülcelâl Hz.'leri nasip etti üçüncü defa hacca gittim. 9 ay Medinci Münevverede kaldım. Tekrar hac görevimi üçüncü defa yaptım. Sonrada memleketim olan Kayseri'ye döndüm hidayet Allah'tandir. Seyh Haci Kemal Arslankaya K.S. 06 agustos 2016 tarihinde hakka yurumustur. Allah makamini ala eyleye sefaatlerine nail eyleye.


H. YASIN AYDEMIR HOCAEFENDININ HAYATI

22/09/1977 yılında Afyonkarahisar ‘ ın Bolvadin ilçesinde ailenin ikinci çocuğu olarak dünya ya geldi. Babası Hacı Mustafa Hoca efendi 25 yıl Cami imam Hatipliği yaptı. İlkokulu 2. sınıfa kadar Bolvadin Kuruca ova köyünde, diğer yılları ise Bolvadin Kemalettin Sami Paşa ilkokulunda tamamladıktan sonra anne ve babasının isteğiyle Bolvadin İmam Hatip Lisesine başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Üstadı Hacı Kemal Efendinin kendisiyle ve cemaatiyle tanışmasıda 1994 yılı Aralık ayında Bolvadin cemaatinde oldu. 1996 - 1998 yılları arasında Niğde Bor Meslek Yüksekokulu Dericilik bölümünden mezun oldu. Bu bölümü Kayseri’de bulunan Üstadı H Kemal Efendiye yakın olması dolayısıyla tercih etmiş ve genelde hafta sonları Kayseri’ye Üstadının yanına gider onun feyiz ve irşatlarından nasipdar olmaya çalışırdı. 1999-2001 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. Askerlik görevinden sonra evlenerek Avrupa ya gitti ve Hollanda ya yerleşti. Burada yine üstadının verdiği görev üzre sohbet ve zikir faaliyetlerine devam etti. 2008 Yılında Hollanda dan Belçika ya taşındı ve burada da sohbet ve zikir faaliyetlerine devam etti. 2013 Yılında Belçika da Üstadı Hacı Kemal Efendinin riyasetinde VERA Belçika İslami Hizmet Derneğini kurdu ve çalışmalarını bu resmi hüviyet çatısı altında sürdürmeye başladı. Daha sonra Gaziantep ve Fransa VERA MUHABBET Derneklerinin kurulmasına vesile oldu. 06 Ağustos 2016 tarihinde Üstadı Hacı Kemal Efendinin Hakka yürümesinden sonra Üstadının daha hayattayken,bizzat Yasin Efendinin kendisine ve yakın çevresine, kendi eşi Menekşe Hanıma ve kendi yakın çevresine yaptığı tembih ve vasiyetleri üzerine 39 yaşında görevi devraldı. 2016 yılı Eylül ayında ihvanlarıyla Hac vazifesini ifa etti. Halen Belçika da ikamet etmekte sohbet zikir ve irşat hizmetlerine devam etmektedir.